top of page
P1280988.JPG
Visie & benadering

 

Bij De Pit Hulpverlening gaan we gericht aan het werk met de gestelde hulpvraag. Het zorgtraject dat wij bieden wordt passend gemaakt voor het individu, diens eigen situatie, voorgeschiedenis en toekomstperspectief. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en vermogens van de cliënt  kan deze stapsgewijs passende verantwoordelijkheden en bijbehorende taken toegewezen krijgen. Al doende ervaren en leren jongeren bij ons wat het is om zorg te dragen voor eigen spullen en (directe) omgeving,  om vervolgens in dit ontwikkelingsproces te leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf. We bieden pedagogisch onderbouwde begeleiding, individueel en in groepsverband, vanuit kennis en inzicht in de individuele problematiek. Wij zien begeleiding eveneens als aanvullend in de opvoeding. De uitgangspunten en kernwaarden die wij centraal stellen in onze begeleiding  zijn: leren respect te hebben op alle gebieden en leren waardering en dankbaarheid te beleven en te tonen.

Het leren leidt tot evolueren naar meer vermogen om te kunnen functioneren binnen het gezin, op school en andere gebieden binnen de samenleving. Het eigen maken van deze kernwaarden beschouwen wij als voorwaarden voor het algeheel welzijn van jongeren. De hoeksteen is de vertrouwensrelatie tussen begeleider en cliënt. De begeleider biedt menselijke nabijheid, een goed voorbeeld en daarbij duidelijke grenzen en structuur. Als het gaat om de uitvoering van het zorgtraject is de afstemming binnen het netwerk tussen jongere, ouders/verzorgers, de school en de betrokken hulpverleners prioritair.

Respect op alle gebieden
Leren waardering en dankbaarheid
te beleven en te tonen
bottom of page