top of page
cover-folder.jpg

Individuele begeleiding

Een eerste fase van individuele begeleiding zal vooral bestaan uit het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de jongere en de begeleider. Deze is een voorwaarde voor de jongere om positieve ervaringen en belevingen op te kunnen doen. Het vertrouwen van de cliënt is voor de begeleider van belang om inzicht te krijgen in zijn/haar belevingswereld. Voor de cliënt is het een begin om zelfvertrouwen op te bouwen en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

 

De Pit Hulpverlening biedt individuele begeleiding op locatie en ambulant. Bij ambulante begeleiding krijgt de jongere één op één begeleiding  in zijn/haar eigen leefomgeving. Op de woonlocatie van De Pit zullen ze participeren in de dagelijkse activiteiten. Daarnaast kunnen er vanuit De Pit ook specifieke activiteiten worden ondernomen. Deze kunnen variëren naar gelang de hulpvraag, interesses en behoeftes van de jongere en afgestemd worden op het ontwikkelingsniveau. De inzet van activiteiten is afgestemd op de begeleidingsdoelen zoals die zijn opgenomen in het zorgplan.

bottom of page