top of page
P1300141.JPG
home

 

Wij zien dat steeds meer jongeren moeite hebben om mee te komen met het tempo en het ritme van onze veeleisende samenleving. Of het nu de scheiding is van ouders, leer- en concentratieproblemen, traumata, de gevolgen van een geestelijke beperking en/of andere factoren die de ontwikkeling van uw kind bemoeilijken: in sommige gevallen is er behoefte aan professionele begeleiding, wanneer ouders en betrokkenen de problematiek niet meer uit eigen kracht kunnen hanteren.

 

Ons team zet zich in deze gevallen in om gehoor te geven aan de hulpvraag van kind en ouder(s). Het doel van onze begeleiding is dat ouders vanuit meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind beter in staat zijn met de problematiek om te gaan.

Bij De Pit gaan we uit van wat de jongere wel wil, wel kan en nog wil leren. We gaan samen opzoek naar iemands innerlijke motieven en wakkeren deze aan. We moedigen daarbij een actieve en optimistische houding aan.
Contact
bottom of page